Giờ hoạt động

T2-T6: 7.00 AM – 5.00 PM
T7-CN: Trường nghỉ

Tương tác với nhà trường

menu
Close
Loading...

Kính gửi Quý Phụ huynh!

Vườn Yêu Thương Montessori Children’s House được sáng lập tháng 8 năm 2017, bởi một người mẹ trên hành trình tìm kiếm một phương pháp giáo dục hiệu quả nhất cho đứa con gái vừa hơn 1 tuổi của mình. Sau khi tìm thấy niềm tin và tình yêu của mình với phương pháp Montessori, người mẹ ấy đã quyết định thực hiện sứ mệnh của mình là phải đem phương pháp giáo dục này đến với nhiều thật nhiều đứa trẻ trong cộng đồng của mình.

Vườn Yêu Thương Montessori Children’s House không chỉ là một trường học, mà đây chính là nơi:

GIÚP CON TRẺ TỰ LÀM

HÌNH THÀNH SỰ TỰ TIN

XÂY DỰNG TÍNH TỰ GIÁC

THÀNH CON NGƯỜI TỰ LẬP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2017

Nhà sáng lập và Hiệu trưởng Nhà trường

Lê Thị Thu Thể